אולם האירועים החדש

על פי החלטת חברי העמותה מישיבת האסיפה שהתקיימה בתאריך 20 ליולי 2021, אולם בית הכנסת יעבור שיפוץ מקיף בהתאם לתוכנים האדריכלית וימומן על ידי תרומות ייעודיות לשיפוץ.

כל תרומה נוספת תתקבל בברכה, תרומה של מעל 10,000 ש"ח תזכה את התורם בשלט הקדשה. 

לתרומות ניתן לפנות לכל אחד מחברי הוועד.

חברי הוועד

Image caption