שבת חתן

א. העליה לתורה  בשבת הסמוכה למועד החתונה . תחילת התפילה בשעה 8:30

ב. החתן יקרא לעליה לתורה על ידי הגבאי הממונה .

    אם ברצון המשפחה לכבד אורחים נוספים בעליה לתורה, עליהם לתאם זאת מראש עם הגבאי הממונה.

   יש להכין רשימה של 2 - 3 אורחים לציין את שמם הפרטי , שם האב, קרבתם לחתן ואת מעמדם

   הדתי : כהן ,לוי ,ישראל. הרשימה תמסר לגבאי הממונה לפני שבת העליה לתורה או לכל המאוחר

   בשבת בתחילת תפילת שחרית . הגבאי ישתדל להענות לבקשה אם כי הדבר אינו מובטח.

ג. בשבת העליה לתורה , החתן ,המשפחה והאורחים מתבקשים להמנע מחילול שבת בבית הכנסת ובסביבתו

   אין להגיע לקרבת בית הכנסת ברכב. אין להכניס לבית הכנסת מצלמות , מסרטות ומכשירי טלפון סלולריים.

   יש להמנע משיחות בכל מהלך התפילה.

ד. האורחים מתבקשים להקפיד על לבוש צנוע ההולם את המקום והמעמד. גברים יהיו בכיסוי ראש.

ה. לפי החלטת אגודת בית הכנסת משפחת החתן תעלה תרומה חד פעמית ואחידה בסך 1,500.00 ש"ח .

    התרומה תועבר מראש, לפני שבת העליה לתורה, בהמחאה לפקודת "בית הכנסת וואהל" ,לידי הגבאי הממונה

    פרטי הגבאי הממונה מופיעים בתחתית העמוד. בגין התרומה תוצא קבלה מוכרת על ידי הרשויות 

   לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לתיאום אירוע צור קשר עם ד"ר יהודה סטולביץ'