זמני השבת


שבת "שלח לך" תשפ"א

ערב שבת

כניסת שבת: 19:25

שיר השירים: 19:25

מנחה: 19:40

שבת

שחרית: 08:30

שיעור במסכת שבת: 

מנחה: 19:25

סעודה שלישית: 

ד"ק דני מורנו ואבי פרידברג - לאחר תפילת מנחה

שיעור בפרשת השבוע: 

פרופ' צחי גרוסמן

יציאת שבת: 20:30

 שבת שלום