שבת "יתרו" תשפ"ב

ערב שבת

כניסת שבת: 16:42

שיר השירים: 16:42

מנחה: 16:57

דבר תורה על הפרשה דרור מלמד לאחר קבלת שבת

שבת

שחרית: 08:30

מנחה: 16:42

שיעור בפרשת השבוע לאחר מנחה פרופ' צחי גרוסמן

יציאת שבת: 17:44

 שבת שלום