זמני השבת


שבת "אחרי מות קדושים" תשפ"א

ערב שבת

כניסת שבת:                     18:54

שיר השירים:                    18:54

מנחה:                             19:09

שבת

שחרית:                           08:30

מנחה:                             18:54

סיום מסכת ביצה: ד"ר חיים סטולוביץ   לאחר תפילת מנחה

סעודה שלישית:    עזרא ורובל              לאחר תפילת מנחה

                                    ד"ר יהודה סטולוביץ

יציאת שבת:                    19:55

 שבת שלום