זמני השבת


שבת פרשת "כי תישא" תשפ"א

ערב שבת

כניסת שבת:                     17:20

שיר השירים:                    17:20

מנחה:                             17:35

דבר תורה על הפרשה:

הרב בן ציון שוורץ - לאחר קבלת שבת

שבת

שחרית:                           08:30

שיעור במסכת ביצה

ד"ר חיים סטולוסיץ - לאחר תפילת מוסף

מנחה:                            17:20

דבר תורה פרשת "תצווה":

פרופ' צחי גרוסמן - לאחר תפילת מנחה

יציאת שבת:                  18:19

 שבת שלום