שבת "קרח" תשפ"ב

כניסת שבת : 19:29

שיר השירים : 19:29

מנחה : 19:44

שבת

שחרית: 08:30 

מנחה : 19:29 

סעודה שלישית - פרדי נכט וד"ר יהודה זינגר

דבר תורה פרופ' צחי גרוסמן

מוצאי שבת: 20:33

שבת שלום