זמני השבת


שבת "עקב" תשפ"א

ערב שבת

כניסת שבת: 19:18

שיר השירים: 19:18

מנחה: 19:33

שבת

שחרית: 08:30

שיעור במסכת שבת ד"ר חיים סטולוביץ 18:40

מנחה: 19:18

סעודה שלישית באדיבות דוד אופרלי

יציאת שבת: 20:19

 שבת שלום