זמני השבת


שבת "וירא" תשפ"ב

ערב שבת

כניסת שבת: 17:39

שיר השירים: 17:39

מנחה: 17:54

שבת

שחרית: 08:30

שיעור במסכת שבת ד"ר חיים סטולוביץ 17:10

מנחה: 17:39 

שיעור בפרשת השבוע לאחר מנחה פרופ' צחי גרוסמן

יציאת שבת: 18:36

 שבת שלום