שעות תפילה


06:00 - 06:40
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

20:30 - 20:45
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

17:35
מנחה בערב שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק

08:30 - 10:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק

17:20
מנחה שבת
מיקום: אולם ראשי

שעת כניסת שבת ביום שישי
אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק