שעות תפילה


16:30
מנחה בערב שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

16:15
מנחה של שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

06:00 - 07:45
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

20:30 - 20:45
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק