שעות תפילה


06:00 - 06:40
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

20:30 - 20:45
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

19:24
מנחה בערב שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק

08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק

19:09
מנחה של שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ הנחיות התו הירוק

19:27
מנחה
22:30
תיקון ליל שבועות
08:30
שחרית
10:30
תפילת יזכור

שעה משוערכת

19:12
מנחה