19:40
מנחה ערב שבת
מיקום: אולם ראשי
08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי
19:24
מנחה שבת
מיקום: אולם ראשי
06:00 - 06:45
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי
20:30
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי