19:28
מנחה ערב שבת
מיקום: אולם ראשי
08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי
19:15
מנחה של שבת
מיקום: אולם ראשי
06:00 - 06:45
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי
20:30
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי