שעות תפילה


07:00
שחרית הושענה רבא
18:26
מנחה
08:00
שחרית שמחת תורה
12:00
יזכור
19:05
ערבית
07:00 - 07:45
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

20:30 - 20:45
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

18:37
מנחה בערב שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

18:22
מנחה של שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי