שעות תפילה


06:00 - 06:40
שחרית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

20:30 - 20:45
ערבית בימי חול
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי ע"פ מתווה התו הירוק

19:33
מנחה בערב שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

08:30
שחרית שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי

19:19
מנחה של שבת
מיקום: אולם ראשי

אולם ראשי