בית הכנסת והקהילה מוקירה ומנציחה את דור המקימים והתורמים שפעלו רבות להקמת בית הכנסת בשכונת למד
קיר הוקרה לתורמים והמקימים image