בבית הכנסת  לוח הנצחה לקרובים ויקרים שהלכו לעולמם.
המעונינם להנציח את יקריהם שהלכו לעולמם יתקשרו לאחד מחברי הועד.
לוח זכרון image