כתי מוריה

קשרי קהילה ומנהל עמוד פייסבוק

ד"ר יהודה סטולוביץ

יו"ר הוועד וניהול תפילות, תיאום ארועים

מינה נירנברג

גזברות וכספים

עזרא ורובל

ניהול עליות לתורה ובעלי תפילה

רן טמיר

ניהול תחזוקה ואתר אינטרנט