ארנון גרפי

קשרי קהילה ומנהל עמוד פייסבוק

מרי נכט

תיאום ארועים

יעקב דורות

גזברות וכספים

ישראל מילא

ניהול עליות לתורה ובעלי תפילה

אהרון כדורי

ניהול תחזוקה ואתר אינטרנט